Events

Seminar DCSY - Lojda J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám

8.4.2016

Se zvyšujícím se stupněm integrace na čipu a rostoucí složitostí vyvíjených systémů dochází také ke snižování jejich spolehlivosti. Kromě toho jsou na spolehlivost kladeny stále vyšší nároky. Implementovat odolnost proti poruchám do těchto systémů může však být značně složité. Z tohoto pohledu by bylo zajímavé vyvinout nástroj, který by tento úkol usnadnil jistou mírou automatizace.

V prezentaci se pokusím představit úvod do problematiky spolehlivosti ve hradlových polích FPGA s pamětí SRAM a nastínit základní myšlenku, jak by zmíněný nástroj pro automatizaci návrhu systémů odolných proti poruchám mohl pracovat a jakých metod by mohlo být využito.

Speakers

Lojda Jakub, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 35.172.201.102
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]