Events

Seminar DCSY - Krobot P.: Optimalizace distribuovaného dotazování dat o tocích

8.4.2016

V prezentaci uvedu téma distribuovaného dotazování nad daty o tocích. Bude popsána architektura uvažovaného systému pro sběr, ukládání a následnou práci s těmito daty. Dále budou uvedeny možnosti optimalizací dotazování s cílem minimalizace doby odezvy dotazů, jakožto uvažované oblasti pro výzkum. Jednat se bude zejména o předvytváření pohledů, vhodný způsob tvorby indexů a automatickou konfiguraci těchto optimalizací na základě činnosti uživatele.

Speakers

Krobot Pavel, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 107.23.176.162
Switch to https

DNSSEC [dnssec]