Events

Seminar DCSY - Vašíček Z.: Approximate computing na UPSY

22.4.2016

V rámci prezentace budou shrnuty aktuální výzkumné aktivity skupiny evolvable hardware v oblasti přibližného počítání na různých úrovní počínaje obvody implementovanými na úrovni tranzistorů a konče aproximacemi v neuronových sítí. Approximate computing na UPSY.

Speakers

Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.203.225.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]