Events

Seminar DCSY - Bidlo M.: Pokroky v evoluci celulárních automatů

22.4.2016

V rámci příspěvku bude představena metoda pro evoluční návrh komplexních vícestavových celulárních automatů (CA) pomocí tzv. podmínkových pravidel. Případové studie, na nichž byla metoda primárně ověřována, zahrnují úlohy netriviální replikace struktur, návrh pohybujících se objektů, vývoj obrazců (to vše v 2D CA) a generické algoritmy výpočtu druhé mocniny přirozených čísel v 1D CA. Jedná se o problémy, jejichž řešení bylo velmi problematické či dokonce neúspěšné při použití dosud známých technika návrhu CA. Hlavní část prezentace bude zahrnovat animace vybraných řešení v CA, přičemž bude ukázáno, jak v některých případech je evoluce schopna dojít k výrazným inovacím ve srovnání s existujícími řešeními.

Speakers

Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.203.225.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]