Events

Seminar DCSY - Krčma M.: Univerzální FPNN

21.10.2016

Prezentace se bude zabývat úpravami modelu FPNN pro maximální univerzálnost využití v aproximacích neuronových sítí.

Speakers

Krčma Martin, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 107.23.176.162
Switch to https

DNSSEC [dnssec]