Events

Seminar DCSY - Kešner F.: Framework pro zpracování bio-signálů

4.11.2016

Prezentace bude zaměřena na zpracování, detekci, a vizualizaci specifických projevů v biologických signálech, především inter-iktálních spiků v iEEG, ovšem prezentovaný framework je obecně použitelný i pro další typy detekovaných projevů (např. HFO v iEEG, QRS komplexy v EKG, atd.) i signálů (EKG, EEG, myo-elektrické signály, a další).

Speakers

Kešner Filip, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 52.55.177.115
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]