Events

Seminář DPSY - Tesař R.: Nekonvenční technologie pro číslicové systémy

9.12.2016

V současné době je většina výpočetních strojů založena na prvcích na bázi anorganických polovodičů, jako je křemík. Takovými prvky jsou tranzistory v roli spínacích prvků, z nichž se staví logická hradla, realizující základní boolovské funkce. Z hradel se pomocí prostředků syntézy sestavují složitější obvody, které již mohou realizovat algoritmus nebo výpočet. Pro návrh takové elektroniky jsou známy automatizované postupy a také řešení realizující řadu potřebných funkcí.
Na úrovni tranzistorů i hradel však existují alternativní řešení, která mohou do systému, v němž jsou použita, přinášet určité výhody. Na těchto úrovních lze ovlivnit fyzikální vlastnosti výsledného produktu (nároky na výrobní technologie, rozměry, rychlost obvodů, apod). To může přinášet výhody v možnosti nových aplikací, konvenční elektronikou jen obtížně dosažitelných, či úsporu a lepší vlastnosti aplikací existujících. Mezi nekonvenční technologie lze počítat obvody založené na organických polovodičích, realizované metodami inkoustového tisku, využití netradičních a biologických materiálů, polovodičové prvky na bázi grafenu, nanotrubiček a další, na úrovni hradel pak polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika a její principy mohou být uplatněny tam, kde chování základních struktur bude proměnné s ohledem na další parametry.

Speakers

Tesař Radek, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.203.225.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]