Events

Volně dostupné nástroje vhodné pro studium informačních technologií

A112, Božetěchova 2, Brno, 18:00 5.4.2017

[img]

Stručně představíme nástroje, které jsou k dispozici zdarma široké veřejnosti a mohou studentům pomoci ve studiu. Tyto nástroje studentům umožní simulovat scénáře, na které nemají vlastní hardware nebo možnost využít jiných nástrojů. Zaměříme se na praktické příklady simulace reálných scénářů z praxe a analýzu problémů. (GNS3 Network Emulator, Response Time Viewer for Wireshark, Real-Time Bandwidth Monitor, Database Performance Analyzer Free)

[img]

Odkazy:

Speakers

Pokorný Jiří, Ing., Solarwinds

Your IPv4 address: 34.228.143.13
Switch to https

DNSSEC [dnssec]