Events

27. Erbovní slavnosti Králova Pole

FIT VUT v Brně 16.9.2017

Erbovní slavnosti Králova Pole proběhnou v sobotu 16. září 2017 u příležitosti 109. výročí udělení znaku Královu Poli. V areálu kartuziánského kláštera (Božetěchova 1/2) se při této příležitosti koná vystoupení pěveckého sboru Lumír, komentovaná prezentace o historii areálu (posluchárna v D), komentované prohlídky areálu a výstava obrazů v bednárně. Sraz účastníků prohlídky v 10:00 na nádvoří areálu Božetěchova.

Program:

  • 9:00 otevření výstav v bednárně (vstup z ul. Božetěchovy vedle kostela) Z historie VUT, velkoformátové obrazy Jana Spěváčka a prezentace spolku Varhany pro Královo Pole,
  • 10:00 prohlídka rekonstruovaných prostor fakulty, vystoupení pěveckého sboru Lumír (sraz účastníků prohlídky na nádvoří areálu Božetěchova 1).

Odkazy:

Your IPv4 address: 18.232.53.231
Switch to https