Events

Seminář UPSY - Jaroš J.: Pammoth - Fotoakustické snímkování prsou

L314 28.1.2017

Na semináři bude představen nově získaný projekt H2020 Pammoth a role výzkumné skupiny SC@FIT v tomto projektu. Cílem projektu Pammoth je vytvořit fotoakustický mamograf určený k neinvazivnímu screeningu prsou za účelem včasné identifikace rakovinových ložisek.

Speakers

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https