Events

Seminar DCSY - Kekely M.: Optimalizácia a paralelizácia klasifikácie paketov pomocou DCFL

L314 17.3.2017

Klasifikácia paketov na vysokých rýchlostiach (100 Gbps a viac) patrí medzi kľúčovú funkcionalitu mnohých sieťových zariadení. V prezentácii bude predstavená hardvérová architektúra klasifikácie paketov založená na algoritme DCFL a techniky použité na optimalizáciu a paralelizáciu tejto architektúry. Prezentované techniky umožňujú škálovať priepustnosť za cenu zvyšujúcich sa pamäťových nárokov. Hlavným prínosom je schopnosť maximalizovať priepustnosť architektúry pre obmedzené množstve pamäti alebo naopak minimalizovať spotrebu pamäťových zdrojov pri garantovaní určitej prieputsnosti.

Speakers

Kekely Michal, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 54.162.151.77
Switch to https