Events

Seminar DCSY - Wrona J.: Shluková analýza záznamů o IP tocích

L314 31.3.2017

Intrusion detection systémy jsou důležitou součástí administrace sítě, ale paketové IDS na vysokorychlostních sítích naráží na své výkonnostní limity. Jedním řešením tohoto problému je zaměřit detekci na datově méně náročné záznamy o IP tocích. Tato oblast nabízí nové možnosti analýzy, ale také přináší problémy v podobě např. nedostupnosti kvalitní anotované datové sady. V prezentaci se proto zaměřím na aplikaci shlukové analýzy bez použití labelů, na možnosti jejího urychlení a využití výsledků.

Speakers

Wrona Jan, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 54.172.234.236
Switch to https