Events

Seminar DCSY - Čudová M.: Framework pro plánování a monitorování vysoce náročných výpočtů.

L314 31.3.2017

Lidé z různých vědeckých odvětví potřebují často provádět různé simulace na různých výpočetních prostředcích. Toto však vyžaduje pokročilou znalost počítačových technologií, samotné simulace a výpočetního prostředku. Prezentovaný framework řeší problém komunikace s různými výpočetními prostředky, plánování úloh a jejich monitorování bez nutnosti interakce s uživatelem.

Speakers

Čudová Marta, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 54.162.151.77
Switch to https