Events

Seminar DCSY - Nikl V.: Dynamická optimalizace spotřeby na moderních systémech

L314 5.1.2018

V dizertační práci se zabývám dynamickou optimalizací energetické spotřeby za běhu algoritmu. Efektivita se dá zlepšit nejenom optimalizací hardwarových parametrů (frekvence, počet využitých jader,...), ale také pomocí aplikačních parametrů, u kterých předpokládáme minimální vliv na správnost výsledku (např. metoda dekompozice, metoda řešení rovnic, strategie MPI komunikace atd.). Dohromady tato sada proměnných tvoří optimalizační problém, jehož optimalní řešení se snažím nalézt. V prezentaci představím jak dosažené výsledky, tak plány do budoucna.

Speakers

Nikl Vojtěch, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.201.121.213
Switch to https