Events

Seminar DCSY - Pánek R.: Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace

L314 9.3.2018

V době neustále se rozvíjejících nejen řídicích systému umístěných do SRAM FPGA důraz na jejich spolehlivost neustále roste. Obzvláště patrné je to u velice nákladných strojů, kterými jsou jak letecká tak i vesmírná zařízení. Navíc by mohlo kvůli poruše dojít i ke ztrátám na životech. Proto je nutné zajistit odolnost proti poruchám, které způsobuje např. sluneční záření. U SRAM FPGA je na poruchy náchylná jejich konfigurační paměť. Ve své práci se zabývám odstraňováním těchto poruch s využitím částečné dynamické rekonfigurace, kterou musí zajistit její řadič. Ten může být implementován různými způsoby, které budou diskutovány v rámci vytvářené metodiky spolu se svými přínosy a úskalími. Ovšem i samotný řadič rekonfigurace by měl být odolný proti poruchám.

Speakers

Pánek Richard, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 54.81.69.220
Switch to https