Events

Seminar DCSY - Iša R.: Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4

L314 6.4.2018

V prezentaci představím téma své dizertační práce, která se zabývá automatizací funkční verifikace obvodů vygenerovaných překladačem jazyka P4. Prezentace je konkrétně zaměřena na funkčí verifikaci komponenty, která slouží pro parsování vstupních paketů. Představím navržený paketový generátor řízený na základě programu napsaném v jazyce P4. V závěru nastíním plány na využití genetických algoritmů pro generování vstupních paketů tak, aby bylo dosaženo maximálního pokrytí P4 kódu v co nejkratším simulačním čase.

Speakers

Iša Radek, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 18.206.241.26
Switch to https