Events

Pedagogical Sofware 2006

České Budějovice 7.-8.6.2006

Selected publications

2006BIDLO Michal and SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
 KRESLÍKOVÁ Jitka and MARTÍNEK Zdeněk. Vztah procesního a projektového řízení při vývoji software. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 75-77. ISBN 80-85645-56-4.
 KŘIVKA Zbyněk, LUKÁŠ Roman and MEDUNA Alexander. Didaktické demonstrace modelů pro popis formálních jazyků. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Agricultural Faculty, University of South Bohemia, 2006, pp. 54-56. ISBN 80-85645-56-4.
 NOVOSAD Petr. Výukový nástroj pro práci s C/E Petriho sítěmi. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 247-249. ISBN 80-85645-56-4.
 SKOKANOVÁ Jana. Online streaming a záznam přednášek na FIT VUT v Brně. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 431-433. ISBN 80-85455-64-1.
 ŠKARVADA Jaroslav and KOTÁSEK Zdeněk. Systém pro podporu vzdělávání v oblasti plánování testu vestavěných systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 319-321. ISBN 80-85645-56-4.

Your IPv4 address: 35.175.174.157
Switch to https