Events

Start-up@FIT 2018 - Od nápadu k produktu

A112, Bozetechova 2, Brno 17.9.2018 - 31.5.2019

Kurz Od nápadu k produktu je zameren na podporu studentu realizovat vlastní tvurcí nápady a projekty v IT v rámci studia na FIT. Rocní kurz si klade za cíl predstavit studentum základní kroky a otázky pri ceste od vlastního nápadu k fungujícímu produktu/projektu a prípadne i k úspesnému rozjetí podnikatelského zámeru postavenému na vytvoreném projektu. Je to taková "ochutnávka", první krucek do sveta IT businessu. Na kurz se mohou prihlásit jednotlivci i týmy.

[img]


Anotace
Kurz je realizován formou sebezkusenostních semináru, konzultací, vlastních prezentací a diskuzí. Studentum nabízí:
 • pracovat na svém vlastním projektu
 • vyuzít práci na projektu pri resení projektu ve vybraných predmetech (nutno si predem domluvit s konkrétními garanty kurzu)
 • spolupracovat v týmech i samostatne (týmy lze vytváret i v prubehu prvních semináru)
 • dozvedet se první základní kroky, jak vytvorit produkt s komercním potenciálem
 • zpracovat si podnikatelský projekt - od nápadu k úspesnému produktu
 • revizi a podporu vývoje projektu
 • konzultace s interními i externími odborníky
 • záverecné financní ocenení vybraných projektu

Harmonogram
 • 10. 10. 2018, 18:00, A112, Nápady a inovace aneb Jak být inovativní?
  Kde hledat inspiraci, jak hledat inovativní nápady, jak se podniká v IT, jaké projekty v dnesním svete uspejí, jak nejlépe definovat, CO má být výsledkem projektu 
  Prednásející: Vojta Krmícek

 • 24. 10. 2018, 18:00, A112, První kroky od nápadu k byznysu
  Co od projektu ocekávám? Ceho chci projektem dosáhnout? Co jsem ochoten obetovat? Co je první nenávratný krok? Vyzkousej si porozumet vlastnímu nápadu s vyuzitím Lean Canvas.
  Prednásející: Vojta Krmícek

 • 28. 11. 2018, 18:00, A112, Prezentace projektu
  Prezentace projektu týmu i jednotlivcu (cca 5min + diskuze). Prezentace by mela být zamerena pro investory a predstavit (na základe zpracovaného Lean Canvasu): 1) co deláte, pro koho, jak vypadá resení atd. a 2) akcní plán realizace (seznam konkrétních kroku, které pro projekt musíte udelat, vcetne termínu).
  Investori: Hana Sudáková (JIC), Palo Korcek (RehiveTech)

 • 5. 12. 2018, 18:00, A112, Jak prezentovat?
  Na co se zamerit? Co je dulezité? Co zduraznit a cemu se vyhnout? Jak reflektovat publikum prezentace? 
  Prednásející: Ales Filipenský (JIC)

 • 23. 1. 2019, 18:00, A112, Prezentace projektu
  Prezentace projektu jak z pohledu rízení a vývoje projektu, tak po stránce technické, vcetne revize stavu a dalsích kroku. 
  Investori: Ondrej Lengál, Víta Beran

 • 20. 2. 2019, 18:00, A112, Business plán aneb proc a jak ho vytvorit?
  K cemu je dnes dobrý Business plán? A není lepsí Lean Canvas? Jak ho vytvorit a co by v nem vsechno melo být?
  Prednásející: Vojta Krmícek

 • 20. 3. 2019, 18:00, A112, Jak jsem zalozil technologickou firmu?
  Pozvaní hosté - úspesní zakladatelé technologických firem - budou sdílet své zkusenosti a odpovídat na Vase dotazy. Pozvání zatím prijali:

 • 17. 4. 2019, Termín nahlásení úspesných projektu do souteze
Harmonogram i témata semináru se mohou v prubehu behu kurzu dle aktuálních potreb a mozností zmenit.

Soutez o nejlepsí podnikatelská nápad

Odborná komise sestavená z akademiku FIT, zástupcu prumyslu a pracovníku JIC, ohodnotí kvalitu výsledných projektu prihlásených do souteze z nekolika pohledu, zejména: technické resení a zpracování, projektové rízení, príprava obchodní strategie, inovativnost, prospesnost a obchodní potenciál. Mezi úspesné týmy pak rozdelí financní ocenení celkem v hodnote az 200.000,-Kc.

Podání projektu - do 17. 4. 2019 odevzdat jeden dokument ve formátu pdf (e-mailem Dr. Beranovi), který bude strucne a jasne obsahovat:

 • lean canvas,
 • popis technického resení a aktuální stav realizace,
 • casový plán realizace (jak technické, tak obchodní),
 • rozpocet,
 • obchodní potenciál.

Pri príprave projektu k podání lze vyuzít konzultace s Dr. Krmíckem (zejména v otázkách k Lean Canvas apod.) nebo s Dr. Beranem (zejména technické resení projektu). Konzultace je potreba si predem dohodnout emailem.

Prezentace projektu - probehne 23. 4. 15:00 v místnosti C209, délka prezentace max. 10min, pak prostor pro dotazy komise a diskuzi. Prezentace by mela obsahovat:

 • popis produktu a aktuální stav realizace,
 • kdo je uzivatel/zákazník a jaký problém to resí,
 • jaká je konkurence/inovativnost/jedinecnost,
 • plán a rozpocet,
 • slození týmu.

Vyhlásení výsledku - probehne 25. 4. od 16:00 v rámci slavnostního vyhlasování výsledku konference Excel@FIT 2019. FAQs
 • Musí být tým slozen pouze ze studentu FIT?
  Ne, nemusí. V týmu mohou být i studenti jiných fakult VUT. V prípade úspechu budou financne oceneni pouze studenti FIT.
 • Musím mít nápad na projekt, abych se mohl úcastnit?
  Ne, nemusíte, v rámci prvního bloku bude mozné se spojit do týmu s ostatními studenty, kterí nápad mají a podílet se na spolecném projektu s nimi.
 • Mohu konzultovat svuj nápad i soukrome?
  Ano, osobní konzultace s lidmi z praxe si lze domluvit zde
 • Mohu se pripojit i v prubehu semestru?
  Ano, do kurzu se lze nahlásit kdykoliv.
 • Mohu navstevovat semináre i bez registrace na kurz?
  Ano, ale souteze se mohou úcastnit pouze registrovaní studenti.
 • Mohu pouze navstevovat semináre nebo musím pracovat i na projektu?
  Semináre jsou vedeny sebezkusenostním zpusobem, proto je velmi vhodné na nejakém reálném projektu pracovat (i projekt do nejakého predmetu FIT apod.). Nejaký projekt je nezbytný pro cinnost na seminárích ci prezentacích. 

Organizing Committee (members from FIT)

Beran Vítezslav, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT
Krmícek Vojtech, RNDr., Ph.D., Jihomoravské inovacní centrum
Zemcík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM FIT VUT

Speakers

Krmícek Vojtech, RNDr., Ph.D., Jihomoravské inovacní centrum

Your IPv4 address: 34.230.84.215
Switch to https