Events

IT technologie u Vojenského zpravodajství

A112, Bozetechova 2, Brno 7.11.2018

Dne 7. 11. 2018 od 18:00 predstaví Jaroslav Zobac, bývalý reditel Odboru boje proti extremismu a terorismu a Odboru vojenské kontrarozvedky, Vojenské zpravodajství jako strategickou multioborovou zpravodajskou sluzbu CR. Osvetlí cinnost zpravodajství z lidských zdroju (HUMINT), signálového zpravodajství (SIGINT - monitorování telekomunikacního a radiokomunikacního provozu), obrazového zpravodajství (IMINT - Satelitní centrum SATCEN - 3D modelování, virtuální realita), zpravodajství z otevrených zdroju (OSINT), speciálního technického zabezpecení (akvizice dat z komunikacních zarízení a datových nosicu, nahrávání, zpracování a prenos obrazu a zvuku, vývoj speciálního SW a HW), specifických prostredku získávání informací (zpravodajská technika, odposlouchávání telekomunikacního provozu, skryté porizování obrazových a zvukových záznamu, sledování osob a vecí) a zejména Národního centra kybernetických operací, jako garanta kybernetické obrany CR.

[img]

Speakers

Zobac Jaroslav, Vojenské zpravodajství

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https