Events

Cognition and Artificial Life VII

Smolenice 28.-31.5.2007

Selected publications

2007BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Silesian University, 2007, pp. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
 SEKANINA Lukáš. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Silesian University, 2007, pp. 305-310. ISBN 9788072484126.

Your IPv4 address: 54.156.51.193
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]