Events

Computer architecture and diagnostics

Srní 17.-19.9.2007

Selected publications

2007BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
 GAJDA Zbyšek. Metody návrhu polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 19-25. ISBN 978-80-7043-605-9.
 HERRMAN Tomáš. Metodika identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 67-76. ISBN 978-80-7043-605-9.
 JAROŠ Jiří. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, p. 6. ISBN 987-80-7043-605-9.
 MARTÍNEK Tomáš. Automatizované Mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 77-83. ISBN 978-80-7043-605-9.
 STAREČEK Lukáš. Polymorfní hradla pro optimalizaci testu obvodu. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 41-46. ISBN 978-80-7043-605-9.
 STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Reálné aplikace evolučního návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 137-142. ISBN 978-80-7043-605-9.
 ŠIMEK Václav. Medical Data Compression. In: Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 143-148. ISBN 978-80-7043-605-9.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, pp. 85-92. ISBN 978-80-7043-605-9.

Your IPv4 address: 54.166.141.69
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]