Events

Computer achitecture and diagnostic 2011, PAD 2011

Češkovice 13.-15.9.2010

The goal of the seminar is to create informal environment where Ph.D. students can inform about the results of their Ph.D. work

Programme Committee (members from FIT)

Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc., UPSY FIT VUT
Fučík Otto, doc. Dr. Ing., UPSY FIT VUT
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT, chairman
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Strnadel Josef, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Selected publications

2010BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2010, pp. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal and JAROŠ Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.
 PUŠ Viktor. Optimizations of packet classification algorithms. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Češkovice: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 153-158. ISBN 978-80-214-4140-8.
 STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.

Your IPv4 address: 34.236.190.216
Switch to https