Events

Computer achitecture and diagnostic 2011, PAD 2011

Stará Lesná 12.-14.9.2011

Selected publications

2011BARTO© Pavel. Metody optimalizace propojení scan řetězce. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2011, pp. 97-102. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KADLČEK Filip. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 32-37. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KA©TIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů. In: Počítačové architektury a diagnostika. Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2011, pp. 163-168. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KO©AŘ Vlastimil. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, p. 6. ISBN 978-80-227-3552-0.
 MIČULKA Lukáą. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 61-66. ISBN 978-80-227-3552-0.
 PU© Viktor. Packet Classification Algorithms. In: Počítačové architektury a diagnostika. Stará Lesná: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 157-162. ISBN 978-80-227-3552-0.
 SCHWARZ Josef and POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code for Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
 TŘÍSKA Vít. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 38-43. ISBN 978-80-227-3552-0.
 ®ALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyąování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2011, pp. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https