Events

Computer achitecture and diagnostic 2012, PAD 2012

Milovy 10.-12.9.2012

Selected publications

2012BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KADLČEK Filip. Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Milovy: Czech Technical University Publishing House, 2012, pp. 91-96. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KOŠAŘ Vlastimil. VYUŽITÍ REDUKCE NKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ VZORŮ V FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 97-102. ISBN 978-80-01-05106-1.
 MATOUŠEK Jiří. Optimalizace vyhledání nejdelšího prefixu síťové adresy s využitím částečné dynamické rekonfigurace FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika. Milovy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 67-72. ISBN 978-80-01-05106-1.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 109-115. ISBN 978-80-01-05106-1.
 TŘÍSKA Vít. Komprese shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Czech Technical University, 2012, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-05106-1.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Acceleration of Functional Verification in the Development Cycle of Hardware Systems. In: Počítačové architektury a diagnostika. Praha: Czech Technical University, 2012, pp. 73-78. ISBN 978-80-01-05106-1.

Your IPv4 address: 54.81.150.27
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]