Events

Computer achitecture and diagnostic 2012, PAD 2012

Teplá 9.-11.9.2013

Selected publications

2013BARTOŠ Václav. Analýza síťového provozu pomocí statistik o provozu jednotlivých stanic. In: Počítačové architektury a diagnostika 2013. Teplá, 2013, pp. 1-6.
 DRAHOŠOVÁ Michaela. Koevoluční algoritmus v kartézském genetickém programování. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 123-128. ISBN 978-80-261-0270-0.
 KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Teplá: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 33-38. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KOŠAŘ Vlastimil. Optimalizace architektury NFA-Split. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 81-86. ISBN 978-80-261-0270-0.
 MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 63-68. ISBN 978-80-261-0270-0.
 SZURMAN Karel. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA and its synchronization after failure and recovery. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 21-26. ISBN 978-80-261-0270-0.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. New Methods for Increasing Efficiency and Speed of Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 111-116. ISBN 978-80-261-0270-0.

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https