Events

Tvorba software 2001

Ostrava 14.-16.6.2001

Programme Committee (members from FIT)

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Speakers

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Selected publications

2001HONZÍK Jan M. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2001, pp. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
 HRUŠKA Tomáš and SMOLÍK Petr. Application of a Metasystem in University Information System Development. In: Sborník konference Tvorba software 2001. Ostrava: Tanger Ltd., 2001, pp. 183-191. ISBN 80-85988-59-3.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https