Events

Computer achitectures and diagnostics 2014

Malá Skála 4.-6.9.2014

Selected publications

2014KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií a bezpečnostných incidentov s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Malá Skála: Liberec University of Technology, 2014, pp. 99-104. ISBN 978-80-7494-027-9.
 MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based Electro-mechanical Applications. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 13-18. ISBN 978-80-7494-027-9.
 SZURMAN Karel. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. In: Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Liberec University of Technology, 2014, pp. 111-116. ISBN 978-80-7494-027-9.
 TESAŘ Radek. Komponenty pro polymorfní číslicové obvody na bázi ambipolárních tranzistorů. In: Sborník příspěvků PAD2014. Malá Skála: Liberec University of Technology, 2014, pp. 25-32. ISBN 978-80-7494-026-2.
 VIKTORIN Jan. Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 50-55. ISBN 978-80-7494-027-9.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Application of Evolutionary Computing for Optimization of Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 135-140. ISBN 978-80-7494-027-9.
 ČEKAN Ondřej. Universal Generation of Test Vectors for Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 44-49. ISBN 978-80-7494-027-9.

Your IPv4 address: 54.234.227.202
Switch to https