Events

Dominik Malčík: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 26.2.2015

 Prezentace se bude týkat především aktuálního stavu práce v oblasti mikroskopické analýzy čipů - v současné době probíhá dokončování sběru dat pomocí elektronového mikroskopu. Zmíním publikační činnost a působení na FIT VUT. Na závěr přednesu plán dalšího postupu.

Your IPv4 address: 34.204.169.76
Switch to https