Events

Jakub Žák: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 5.3.2015

Práce se zabývá tvorbou metodiky pro bezdrátové senzorové sítě (BSS). Vývoj systému pro BSS je velmi specifický s ohledem na různá omezení bezdrátových senzorových sítí (výpočetní výkon, pamět, spotřeba energie...). Tato metodika si klade za cíl pomoc s vytvářením konkrétních aplikací s ohledem na daná omezení BSS. Zároveň bude shrnut pokrok za poslední rok.

Your IPv4 address: 54.161.100.24
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]