Events

Jiří Král: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 5.3.2015

V prezentaci bych rád představil racionální rozhodování BDI agentních systémů. Stručně popíši úzká místa současných přístupů a rozeberu současný stav mojí práce.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]