Events

Ivan Homoliak: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 12.3.2015

V prezentácii bude v stručnosti spomenutý AIPS systém a nadviazanie na tento systém v rámci dizertačnej práce. Hlavnou náplňou prezentácie bude popis uskutočnenej obfuskácie škodlivých sieťových komunikácií tunelovaním v protokoloch HTTP/HTTPS so spätnou väzbou na detekciu pomocou ASNM metrík. Výsledky budú prezentované v 2 rovinách: 1.) data mining s využitím ASNM metrík 2.) osobitná analýza vybraných charakteristík.

Your IPv4 address: 54.145.83.79
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]