Events

Z. Křivka: Jumping Grammars

FIT Božetěchova 2, seminar room C228, 13:00-14:30, 31.3.2015

Seminář je organizován výzkumnou skupinou formálních modelů na Ústavu informačních systémů Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zaměřen především na teoretické a praktické aspekty formálních modelů a jejich použití.

Seznam uskutečněných seminárních příspěvků naleznete na http://www.fit.vutbr.cz/~meduna/work/doku.php?id=talks:seminar.


Autor: Z. Křivka
Název: Skákající gramatiky (Jumping Grammars)
Abstrakt:

V přibližně hodinovém referátu představím tzv. skákající gramatiky (Jumping Grammars), které reprezentují generativní protějšek ke skákajícím automatům, které byly nedávno zavedeny (Meduna, Zemek 2012). Referát bude vycházet z článku, který s prof. Medunou aktuálně dokončujeme.

Ve výkladu budu demonstrovat nové výsledky ohledně generativní síly skákajících gramatik. Porovnám sílu skákajících automatů a gramatik. Skákající gramatiky se pokusím porovnat s klasickými gramatikami. Budeme studovat různé varianty kontextových i bezkontextových skákajících gramatik. Nakonec prostudujeme seminilinearitu jazyků generovaných skákajícími gramatikami a nastíníme další výzkum v oblasti skákajících gramatik.

Na stránkách semináře bude po semináře k dispozici i prezentace.

Your IPv4 address: 54.198.3.15
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]