Events

Radim Luža: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 26.3.2015

Práce je zaměřena na určení kinematických parametrů robotických manipulátorů rozšířených o mechanickou vůli. K detekci mechanické vůle je použita metoda využívající mechanický oscilátor. Prezentovány budou dosavadní výsledky a matematický model robotického kloubu s mechanickou vůlí.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]