Events

Vendula Dudka: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 2.4.2015

Chyby související s paralelismem se často projevují pouze za určitých podmínek běhu programu. Cílem testování vícevláknových aplikací je zvýšit pravděpodobnost nalezení těchto chyb. Toho lze dosáhnout pomocí vkládání "šumu" a tím ovlivnit běh plánování. Nicméně vkládání šumu je řízeno mnoha parametry a na daném nastavení šumu závisí výsledek testování. Zároveň neexistuje univerzální "vhodné" nastavení pro jakýkoliv testovaný systém, ale vhodné nastavení se liší podle testovaného systému. Z toho důvodu pro hledání dobrých nastavení vkládání šumu navrhujeme použití genetických algoritmů.

Your IPv4 address: 34.228.41.66
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]