Events

Tomáš Fiedor: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 2.4.2015

Dokazování konečnosti běhu a spotřeby zdrojů programů manipulujících se složitými dynamickými strukturami je jednou z méně zkoumaných oblastí formální analýzy a verifikace. V prezentaci stručně představím (i) stávající metody a vlastní navrhovaný počáteční přístup založený na stromových automatech a současně (ii) paralelně probíhající výzkum v oblasti rozhodovaní logiky WSkS. Stručně představím své dosavadní výsledky a budoucí cíle.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]