Events

Jan Fiedor: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 2.4.2015

Prezentace se bude zabývat monitorováním paralelních C/C++ programů využívajících transakční paměť a dynamickou validací kontraktů v paralelním kódu. Budou zmíněny postupy, jak monitorovat programy využívajících transakční paměť, a shrnuty jejich dopady na chování monitorovaného programu. Dále budou představeny metody pro dynamickou validaci kontraktů v paralelním kódu, jenž lze použít pro detekci chyb způsobujících porušení atomičnosti programu.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]