Events

Lukáš Charvát: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 2.4.2015

Prezentace představuje metodu pro automatickou verifikaci procesorů. Metoda si klade za cíl ověřit ekvivalenci návrhů procesorů z různě abstraktních modelů. Zaměřuje se zejména na procesory se zřetězeným zpracováním instrukcí. Budou prezentovány dosažené výsledky za poslední rok a nástin budoucího postupu.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]