Events

Václav Valenta: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 9.4.2015

Obsahem prezentace bude metoda Superaproximace gradientu použitá pro výpočtet gradientu funkce dvou proměnných a její využití pro aposteriorní odhad chyby řešení parciální diferenciální rovnice.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]