Events

Peter Jurnečka: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 7.5.2015

Prezentácia sa bude venovať úpravám existujúcich paralelných zdrojových kódov. Veľkým nedostatkom súčasných systémov na podporu programovania pomocou návrhových vzorov je ich zameranie na neparalelné návrhové vzory. Hlavná časť prezentácie bude venovaná systému určenému na vkladanie návrhových vzorov do existujúcich paralelných zdrojových kódov ktorý je hlavnou témou spisovanej dizertačnej práce.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]