Events

Ondřej Kanich: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 9.4.2015

Prezentace představí téma umělých otisků prstů a aktuální stav v této oblasti. Dále se bude věnovat vlivům, které poškozují otisk prstu a využívaným metodám simulace těchto vlivů. Závěrem pak nástin budoucího postupu při vytváření nových metod poškozování.

Your IPv4 address: 54.92.193.89
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]