Events

Martin Henzl: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 23.4.2015

Prezentace bude zaměřena na problematiku bezpečnosti protokolů bezkontaktních čipových karet. Budou prezentovány navržené metody určené pro zabránění některým typům útoků na čipové karty, včetně dosažených výsledků. Hlavní část bude věnována současnému stavu práce na automatizovaném hledání zranitelných míst v protokolech.

Your IPv4 address: 54.92.160.119
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]