Events

Matej Kačic: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 23.4.2015

Prezentácia sa v prvej časti bude zaoberať aktuálnym stavom problematiky bezpečnosti bezdrôtových sietí  v súvislosti s cieľmi dizertačnej práce. Jadrom prezentácie bude koncept systému pre klasifikáciu entít na základe ich správania sa v prostredí WiFi sietí.  V závere predstavím aktuálny stav dizertácie, plány do budúcna a publikačnú činnosť za minulý rok.

Your IPv4 address: 54.92.160.119
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]