Events

Karel Koranda: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 23.4.2015

Prezentace stručně představí problematiku analýzy kryptografických protokolů a techniky, které se v současnosti používají. Dále se příspěvek bude zaobírat vymezením cílů výzkumu analýzy kryptografických protokolů se zaměřením na oblast anonymizačních sítí. V závěru příspěvku bude představen plán činností na další rok a publikační aktivita.

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]