Events

Gabriela Nečasová: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 7.5.2015

Řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy. V současné době probíhá výzkum extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Výzkum je založen na transformaci zadání do speciálního autonomního tvaru. Tato transformace má velmi příznivé paralelní vlastnosti - mnoho výpočetních operací je vzájemně nezávislých, takže tyto výpočty mohou být prováděny paralelně, nezávisle v oddělených procesorech paralelních výpočetních systémů. Tento paralelní přístup se experimentálně ověřuje.
Předmětem dizertační práce je výzkum architektur pro efektivní řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic. Cílem výzkumu bude návrh specializovaného paralelního výpočetního systému. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.

Your IPv4 address: 54.159.51.118
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]