Events

Petr Veigend: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 7.5.2015

-- Výpočetní metody pro modelování a simulaci dynamických systémů pracujících v reálném čase (Real-Time Simulations) jsou charakteristické svými novými přístupy a analýzami. Nestačí zkušenosti z oblastí klasických simulací (Non-Real-Time Simulations) - problémy jsou především při analýze dynamických chyb a při analýze stability.
-- V zásadě je nutno specifikovat koncepci simulace v reálném čase, tak jak je využívána v aplikacích přímého zařazení HW do řízené soustavy (Hardware In the Loop- HIL). Samozřejmě je nutno analyzovat množství numerických integračních metod vhodných pro modelování v reálném čase (se zdůrazněním na geometrické interpretace), dále analyzovat extrapolační a interpolační formule a D/A a A/D převodníky.
-- Cílem je zvolit nejlepší techniku pro konkrétní aplikaci a stanovit požadavky výpočetní rychlosti požadované k dosažení přijatelné přesnosti dané aplikace.
-- Důležitým úkolem bude zhodnocení numerické metody Taylorovy řady.

Your IPv4 address: 54.167.15.6
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]