Events

Filip Kocina: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 21.5.2015

Příspěvek se zabývá paralelním řešením rozsáhlých soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, s perspektivním zaměřením na modelování elektronických obvodů. Základem výpočtu je numerické řešení lineárních diferenciálních rovnic, využívá se metody Taylorovy řady; potvrzuje se, že použití vysokého řádu metody poskytuje výrazné zrychlení výpočtu. Při paralelním zpracování uvedených rozsáhlých soustav lineárních diferenciálních rovnic lze řešení rozdělit do libovolného počtu nezávislých výpočtů, jež spolu během výpočtu nekomunikují.

Your IPv4 address: 54.198.183.184
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]