Events

Štěpán Dalecký: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 21.5.2015

V prezentaci nejprve představím hybridní techniky soft computingu. Tyto techniky kombinují několik běžných metod s cílem vytvořit novou techniku, která bude mít lepší vlastnosti než jednotlivé metody samostatně. Poté se zaměřím na neuro-fuzzy systém ANFIS, jeho modifikaci, aplikaci (aproximace funkce, inverzní řízení, specializované řízení) a dosažené výsledky. Závěrem zmíním i kombinaci genetických algoritmů a fuzzy.

Your IPv4 address: 54.82.73.21
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]