Events

Computer achitectures and diagnostics 2016

Bořetice 14.-16.9.2016

The Computer architectures and diagnostics 2016 is a working seminar for PhD students. The main goal is to get together PhD students and academics from different fields of HW design and diagnostics, discuss the topics of PhD theses and their progress and give the student valuable feedback.

Organizing Committee (members from FIT)

Čudová Marta, Ing., UPSY FIT VUT
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT, chairman

Programme Committee (members from FIT)

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT
Strnadel Josef, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Selected publications

2016CRHA Adam. Polymorfní elektronika a metody syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 93-97. ISBN 978-80-214-5376-0.
 GROCHOL David. Evoluční hardware v síťových aplikacích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 57-60. ISBN 978-80-214-5376-0.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Kopulové EDA algoritmy. In: Počítačové architektury & diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 105-108. ISBN 978-80-214-5376-0.
 MRÁZEK Vojtěch. Evoluční snižování příkonu: Od obvodů na úrovni tranzistorů po neuronové sítě na čipu. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 61-64. ISBN 978-80-214-5376-0.
 NEVORAL Jan. Polymorfní obvody na bázi ambipolárních tranzistorů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 45-48. ISBN 978-80-214-5376-0.
 NIKL Vojtěch. High Performance Computing on Low Power Devices. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 81-84. ISBN 978-80-214-5376-0.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0.
 RIŠA Michal. Scheduling and Synchronization on Multicores. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 10-13. ISBN 978-80-214-5376-0.
 TESAŘ Radek. Nekonvenční technologie pro číslicové systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 109-115. ISBN 978-80-214-5376-0.
 VAVERKA Filip. Case Study on Multi-domain Decomposition of k-Wave Simulation Framework. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 37-40. ISBN 978-80-214-5376-0.
 ČEKAN Ondřej. Generování testovacích stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 97-100. ISBN 978-80-214-5376-0.

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https