Events

Computer achitectures and diagnostics 2017

Smolenice 6.-8.9.2017

Programme Committee (members from FIT)

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT

Steering Committee (members from FIT)

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT

Selected publications

2017LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017, pp. 59-62. ISBN 978-80-972784-0-3.
 PÁNEK Richard. Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017, pp. 24-27. ISBN 978-80-972784-0-3.
 SZURMAN Karel and KOTÁSEK Zdeněk. State Synchronization of Faulty Soft Core Processors in Reconfigurable TMR Architecture. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2017. Smolenice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017, pp. 51-54. ISBN 978-80-972784-0-3.
 ČUDOVÁ Marta. Framework for Planning, Running and Monitoring Cooperating Computations. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2017. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017, pp. 20-23. ISBN 978-80-972784-0-3.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https