Events

Neuronové sítě v analýze obrazu z elektronového mikroskopu

A113, Božetěchova 2, Brno 6.11.2017

[img]

Metody hlubokého učení (Deep Learning) přitahují v posledních letech velkou pozornost v mnoha oblastech spojených hlavně se zpracováním a vyhodnocováním obrazu. Jejich flexibilita, způsoby učení, závislost na datech dělají z tohoto oboru spíše umění závisející na zkušenostech, než exaktní nástroj. Výsledky, které poskytují a mohou poskytovat, ale svědčí o velkém potenciálu, který se řada pracovišť v mnoha oborech snaží v současnosti odhalit a využít. Tato přednáška se věnuje jak mírným základům teorie, tak hlavně několika praktickým ukázkám při snímání obrazu a jeho interpretaci. Jednotlivé příklady jsou vybrány tak, aby ukázaly jak motivaci, tak design i realizaci v oblastech spojených s elektronovou mikroskopií.

[img]

[img]

Speakers

Potoček Pavel, RNDr., Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Your IPv4 address: 54.197.24.206
Switch to https

DNSSEC [dnssec]